Vuoden työpaikkakouluttaja

Kalle Järviselle / Järvinen Yhtiöt Oy:lle on myönnetty Pirkanmaan oppisopimuskeskuksen myöntämä työpaikkakouluttajan Etevä tunnustus.

Laajuudessaan tunnustus on hyvin merkittävä, koska mukana ovat vuosittain kaikki Pirkanmaan alueen yritykset ja yhteisöt, jotka kouluttavat henkilökuntaa oppisopimuskoulutuksen kautta.

 

Tunnustus myönnetään vastuullisesta toiminnasta oppisopimusopiskelijan  työpaikkakouluttajana.

Kalle Järvinen on motivoitunut ja kannustanut opiskelijaa työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa sekä auttanut opiskelijaa hyödyntämään työpaikan oppimismahdollisuuksia. Hänen sitoutunut yhteistyönsä oppisopimuskeskuksen, oppilaitoksen ja opiskelijan kanssa on ollut merkittävää koulutuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tampereella 18.5.2011

Tuula Hoivala, Oppisopimusjohtaja

 

Syksy joulukuu 2012 432 WP_20141022_008