HORMITARKASTUS

Hormitarkastus

Tiedätkö missä kunnossa tulisijasi ja hormisi ovat?
Paranna paloturvallisuutta ja tilaa syvällinen tulisija ja hormitarkastus!

Nuohoojamme tarkastavat aina käynneillään visuaalisesti tulisijojen- ja savuhormien kunnon, mutta jos epäilet niiden tarkempaa kuntoa tai haluat saada enemmän tietoa tulisijoistasi ja hormeistasi on vaihtoehtona tilata kohteeseen paloturvamestari tarkastamaan niiden kuntoa.

Tulisijojen ja hormien kunnon sekä yhteensopivuuden tarkastamisessa noudatetaan Nuohousalan Keskusliiton vahvistamaa tulisija- ja hormitarkastusmallia, jossa tarkastukset on jaettu kahteen päätyyppiin:

  1. Asennustarkastukset (esim. kohteeseen uudet/uusittavat tulisijat ja hormit)
  2. Kuntotarkastukset (esim. käyttämättä olleiden tulisijojen ja hormien käyttöönotto, asunnon omistussuhteen vaihto)

Tarkastuskohteina ovat kiinteistöt, joissa on tulisijoja sekä savu- ja ilmahormeja

Ota yhteyttä, ja pyydä tarjous tarkastuksesta kiinteistöösi.

Tarkastuksen sisältöön kuuluu:

  • Käyttö, huolto ja dokumentointi
  • Savuhormi
  • Tulisija
  • Toimintakoe
  • Päästöt

Tarkastusmalliin sisältyy toimintatesti, jossa tulisijan ja savuhormin toimintaa tarkastellaan ja mitataan normaalin lämmityksen aikana. Ennen lämmitystä selvitetään savuhormin tiiviys, ja tarkastuksen aikana mitataan muun muassa savukaasujen lämpötila, tulisijan päästöt, hormin vedon määrä ja pintalämpötiloja. Havainnot todennetaan mittalaitteiden antamilla tuloksilla. Tällä menetelmällä saadaan muun muassa entistä tarkempaa tietoa esimerkiksi metallisten savuhormien eristeiden kunnosta.

Tarkastusmallissa määritelty laitteisto, koulutusohjelma, työohjeistus ja sähköinen ohjelmisto takaavat valtakunnallisesti tasalaatuisen tarkastustoiminnan toteuttamisen, jossa kohteet, jotka on aikaisemmin tarkastettu vain visuaalisesti, saadaan nyt tarkastettua erilaisin mittalaittein sekä tallennettua numeeriseen muotoon. Asennuskohteet ovat olosuhteiltaan ainutlaatuisia ja niihin asennetut tulisijat ja savuhormit ovat aina yksilöitä, jotka on syytä tarkastaa ja samalla varmistaa niiden turvallinen sekä taloudellinen toiminta.

Tarkastustoiminnassa noudatetaan Nuohousalan Keskusliiton laatimia tarkastusohjeita, ja tarkastajina toimivat Nuohousalan Keskusliiton paloturvamestari-koulutusohjelman hyväksytysti suorittaneet nuohoojat. Jokaisesta tarkastuksesta tuotetaan myös raportti asiakkaalle. Samalla tulisijan omistajaa voidaan neuvoa mahdollisimman turvalliseen ja energiataloudelliseen tulisijan käyttöön.