GDPR

Hyvä asiakkaamme!
EU:n tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) soveltaminen alkaa 25.5.2018 ja samalla se korvaa nykyisen henkilötietolain. Olemme päivittäneet tietosuojakäytäntömme vastaamaan EU:n päivitettyjä tietosuoja-asetuksia. Ohessa linkki (GDPR) tietosuojaselosteeseemme, jossa kerromme, miten ja mihin tarkoitukseen käsittelemme saamiamme henkilötietoja.

GDPR

 

Järvinen Yhtiöt Oy

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Päivitetty 25.5.2018

​Rekisterinpitäjä:

Järvinen Yhtiöt Oy

Ryödintie 29, 37800 Akaa

sähköposti: puhdistus@nuohousliikejarvinen.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Järvinen Yhtiöt Oy

Puh. 0400 710 742

sähköposti: puhdistus@nuohousliikejarvinen.fi

Rekisterin nimi:

Järvinen Yhtiöt Oy

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietojasi käytämme asiakaspalveluun, asiakassuhteen hoitamiseen, palvelujen kehittämiseen tai lain edellyttämissä tapauksissa. Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö:

Markkinointirekisterissä säilytetään etu- ja sukunimi, puhelinnumero tai/ja sähköposti. Markkinointirekisterissä voidaan säilyttää myös muita yhteystietoja sekä tietoja asiakkaiden varaamista ja maksamista tuotteista ja palveluista.

Säännön mukaiset tietolähteet:

Tietoja saadaan sekä rekisterin pitäjän oman toiminnan kautta että asiakkaiden antamalla suostumuksella.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapulille lukuun ottamatta välttämättömiä tietoja asiakkaiden suostumuksella. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisteri säilytetään salasanoin suojatuilla palvelimilla, jolloin niihin ei pääse käsiksi kukaan muu kuin rekisteristä vastaavan Järvinen Yhtiön nimetyt henkilöt. Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luokitella salaisiksi.

Tietojen korjaaminen:

Tietojen korjaus voidaan tehdä maksuttomasti, tekemällä kirjallinen ja riittävän yksilöity korjauspyyntö. Tällaiset korjauspyynnöt lähetetään osoitteeseen:

Järvinen Yhtiöt Oy

Ryödintie 29, 37800 Akaa

sähköposti: puhdistus@nuohousliikejarvinen.fi

Puh. 0400 710 742

Tietojen poistaminen ja muut mahdolliset oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.