OMAnuohooja

Nuohous

Tilaa OMAnuohooja

Turvallisuutta ja taloudellisuutta

Nuohousta tehdään, jotta savuhormeihin ja tulisijoihin kertyvä palamisjäte ei aiheuttaisi tulipalon vaaraa. Paloturvallisuuden lisäksi nuohouksen tavoitteena on energiansäästö, ympäristönsuojelu sekä ihmisen terveys ja hyvinvointi (esim. vaarallisten häkäkaasujen osalta).

Säännöllinen nuohous vähentää polttoaineen (puu, pelletti, öljy) kulutusta ja edistää sen palamista, joka taas vähentää ympäristön päästöjä ja kuormitusta. Nuohotussa tulisijassa polttoaine palaa puhtaasti ja paremmin sekä luovuttaa huomattavasti enemmän lämpöä, kuin nuohoamattomassa tulisijassa ja savuhormissa.

Miten nuohous käytönnössä tapahtuu?

Nuohous tapahtuu vakituisiin omakotikiinteistöihin perinteisellä nuohouskierroksella, jossa nuohoojamme pyrkivät kiertämään toiminta-alueidemme (Akaan Viiala, Kylmäkoski, Lempäälä, Urjala, Vesilahti) asuinalueita läpi, jättäen nuohouksesta muistutuksen postilaatikkoon. Muilla toiminta-alueillamme (Akaan Toijala, Valkeakoski ja muut lähialueet) toimimme myös mielellämme ja meidät voi tilata helposti paikalle sovitusti. Mikäli kiinteistönne edellisestä nuohouksesta on kulunut reilusti yli vuosi, kannattaa nuohous tilata meiltä suoraan soittamalla tai nuohoustilaus lomakkeella. On hyvä muistaa, että vastuu nuohouksen vuosittaisesta järjestämisestä kiinteistöön on kuitenkin kiinteistön omistajalla.

Nuohouksen ajankohdat

Pelastuslakiin perustuvat nuohousvälit vakituisisissa kiinteistöissä, joissa on käytössä oleva tulisija, ovat kerran kalenterivuodessa.

Vapaa-ajan asuntojen virallinen nuohousaikaväli on 3 vuotta, jos kiinteistö on vain omassa käytössä kesäisin. Jos vapaa-ajan asuntoa vuokrataan tai sitä käytetään myös talvisin, on nuohousaikaväli kerran kalenterivuodessa.

HUOM! Vapaa-ajan asuntojen kohdalla nuohouksessa tulee asiakkaan olla myös itse aktiivinen ja tilata nuohooja nuohousmääräaikojen täytyttyä. Meiltä voi tarvittaessa kysyä milloin viimeksi nuohous on suoritettu. Nuohous muistutuksen jättäminen on vapaa-ajan asuntoihin haastavampaa ja asiakkaiden tavoittaminen vaikeampaa kuin vakituisten asuntojen kohdalla, joten soittamalla tai nuohoustilauslomakkeella yhteydenotto meihin onnistuu vaivattomasti ja pystymme yhdessä sopimaan henkilökohtaisesti tarkan ajankohdan nuohoukselle.

Ja mikä on todella tärkeää meidän nuohoojamme antavat aina virallisen nuohoustodistuksen suoritetuista töistä!

Nuohoojiemme yhteystiedot! 

Keskuslämmityskattilat

Puolet kodin käyttämästä kokonaisenergiasta kuluu lämmitykseen, ja lämpimän veden osuus on noin viidennes. Pienilläkin toimenpiteillä lämmitysenergian käytössä voi saavuttaa huomattavaa säästöä.

Säännöllisesti huolletut ja hyvin hoidetut laitteet toimivat luotettavasti ja ympäristöystävällisemmin. Öljykattilan hoito on yksi tärkeimmistä ja yksinkertaisimmista keinoista pienentää öljylämmitystalon lämmitysenergialaskua. Säännöllinen kattilanpuhdistus paitsi säästää energiaa, myös pidentää kattilan käyttöikää. Säästävällä energiankäytöllä on myös kauaskantoinen ekologinen merkitys: se vähentää ympäristöhaittoja ja vaikuttaa hyvinvointiin.

Keskuslämmityskattilan säännöllinen nuohous alentaa kiinteistön lämmityskustannuksia. Kattilan tulipintoihin kertynyt noki ja tuhka muodostavat eristävän kerroksen kattilan tulipinnoille, joka haittaa lämmön siirtymistä veteen ja alentaa näin kattilan hyötysuhdetta. Polttoaineen kulutus lisääntyy nokikerroksen paksuuden mukaan.

Useimmissa pientalokattiloissa jo ohutkin nokikerros kattilan tulipinnoilla nostaa lämmityksen energiakulutusta noen koostumuksesta riippuen viidestä prosentista (lentotuhka) 15 prosenttiin (kiinteä pikeentymä). Kolmen tuhannen öljylitran vuosikulutuksella tämä merkitsee 150 – 450 öljylitran säästöä vuodessa.

Periaatteessa jokainen voi itse puhdistaa kattilansa, mutta ammattimiehen, nuohoojan, taidoilla ja välineillä kattilan tulipinnat puhdistuvat tehokkaasti ja vaivattomasti. Nuohooja tarkastaa myös samalla toimivatko laitteet oikein. Hän osaa kertoa, onko syytä kääntyä öljypoltinhuoltajan puoleen. Lämmityslaitteiden toiminta voidaan tarkastaa mm. mittaamalla kattilan palamishyötysuhde. Savukaasuanalyysi paljastaa paitsi hyötysuhteen, myös huoltotarpeen. Pientalojen kattiloissa analyysi tulisi suorittaa vähintään kerran vuodessa, suuremmissa kattiloissa useammin.

Palamista kannattaa toki tarkkailla itsekin. Säätöjä on kuitenkin seurattava ja mittauksilla voidaan osoittaa myös puhdistuksesta aiheutunut säästö.

Puhdistetussa kattilassa öljy palaa mahdollisimman täydellisesti, mikä myös osaltaan vähentää haitallisia päästöjä. Rikkidioksidi- ja typpioksidipäästöjä voidaan vähentää polttamalla oikein ja pitämällä kattilat puhtaina ja oikein säädettyinä. Hiilidioksidipäästöihin voimme vaikuttaa vain polttamalla polttoainetta vähemmän. Yksinkertaisinta energiansäästöä onkin ottaa lämpö polttamastamme polttoaineesta mahdollisimman hyvin talteen.

Kattilan puhdistaminen kannattaa siis tehdä!

Katso täältä oman alueesi nuohoojan yhteystiedot. 

WP_20140416_002